Projekty unijne

projuni

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Firmie Inżynierskiej Tadeusz Wędzony w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dla branży farmaceutycznej.

Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym opracowywane będą nowe produkty i technologie z zakresu automatyki przemysłowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez:

    • Budowę obiektu i wyposażenie go w niezbędną aparaturę badawczą i wyposażenie. Dzięki realizacji inwestycji wnioskodawca będzie posiadać profesjonalne zaplecze do realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
    • Realizację projektu badawczo-rozwojowego przewidzianego w agendzie badawczej.
    • Opracowanie 2 innowacyjnych produktów: stanowiska nadruku, aplikacji etykiet oraz weryfikacji wizyjnej SST4-1800 i stanowiska agregacji ręcznej,
    • Opracowanie 1 innowacyjnej technologii: zautomatyzowanej technologii nadruku, serializacji i kontroli bezpieczeństw.

Najważniejsze obszary innowacyjne planowanego do wdrożenia projektu skupiają się wokół unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Przewidziane w agendzie badawczej prace badawczo-rozwojowe składać się będą z części mechanicznej i informatycznej.

Prace nad częścią mechaniczą stanowiska nadruku, aplikacji etykiet i weryfikacji wizyjnej SST4-1800 dotyczą:
    • poprawy konstrukcji urządzenia;
    • jakości nadruku;
    • systemu eliminacji wadliwego produktu;
    • systemu klejenia plomb.

Natomiast prace nad częścią informatyczną stanowiska nadruku, aplikacji etykiet i weryfikacji wizyjnej SST4-1800 dotyczą prac programistycznych w celu nadania nowych funkcjonalności systemu.

Prace badawczo-rozwojowe nad częścią mechaniczną i informatyczną stanowiska agregacji ręcznej dotyczą:
    • doboru odpowiednich urządzeń składających się na system;
    • zbudowanie systemu: kontroli ilości i rodzaju opakowań w kartonie zbiorczym, tworzenie zestawienia z informacją o zawartości kartonu/całej serii, tworzenie raportów historii produkcji.

Utworzenie w firmie Centrum Badawczo-Rozwojowego pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu. Dojdzie do zwiększenia możliwości odkrywania nowatorskich rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej dla różnych branż przemysłu. Zaplanowany w agendzie projekt badawczo-rozwojowy pozwoli na wprowadzenie do oferty firmy znacząco ulepszonego produktu skierowanego do branży farmaceutycznej. Projekt stanowi inwestycję mającą na celu wybudowanie obiektu i wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę badawczo-rozwojową.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Łączna wartość projektu wynosi 3 843 619,52 PLN, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania 1 715 521,66 PLN.